ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ο μεγάλος εσωτερικός όγκος εκμεταλλεύεται τις διαστάσεις του οχήματος, είναι 100% ωφέλιμος.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Το κάθισμα Multi-flex διαφοροποιεί τις πιθανές χρήσεις του εσωτερικού και του επιβατικού χώρου, του όγκου φόρτωσης.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Επωφελείται των καινοτόμων εξοπλισμών, που σκοπό έχουν να αυξήσουν την ασφάλεια οδηγού και επιβατών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Υπολογιστής ταξιδίου, που εκτός των κλασικών πληροφοριών σχετικά με τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τις καταναλώσεις, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των λειτουργιών του οχήματος.