ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξασφαλίζει κορυφαία ορατότητα και το επιπλέον κάλυμμα χώρου φόρτωσης παρέχει αξεπέραστη πρακτικότητα.

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Ενσωματώνει το σύστημα πολυμέσων και το GPS και εξασφαλίζει πρόσβαση σε πληθώρα λειτουργιών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα επίπεδα ασφάλειας που προσφέρει το 208 PRO βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

ΧΩΡΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η αντικατάσταση των πίσω καθισμάτων από μία επίπεδη επενδεδυμένη επιφάνεια με διαχωριστικό και επιπλέον κάλυμμα χώου φόρτωσης, παρέχει αξεπέραστη πρακτικότητα και ασφάλεια.